NASZE REALIZACJE


  Stowarzyszenie „NASZ REGION” realizuje projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
"Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Głazów".
      

 

 

Stowarzyszenie „NASZ REGION” realizuje projekt współfinansowany ze środków Gminy Obrazów w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych w latach 2021-2022, poprzez sfinansowanie wkładu własnego” „Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie”.
Cel projektu: „Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej
oraz doposażenie pracowni matematyczno–przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie”

     

  Stowarzyszenie „NASZ REGION” realizuje projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Rozbudowa Infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Obrazów oraz Głazów".
        

  Stowarzyszenie „NASZ REGION” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szkoła Podstawowa w Głazowie podnosi kompetencje cyfrowe”
   


 

  Współpracujemy z CARITAS Diecezji Sandomierskiej w ramach programu PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   
 

  Organizacja kursu komputerowego w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „ Moje spotkanie z komputerem
po pięćdziesiątce”
   
 

  Remont i zagospodarowanie pomieszczeń Stowarzyszenia z „Mikrodotacji na start dla lokalnych organizacji z województwa świętokrzyskiego”
   
 

  objęcia organizacji wsparciem Coacha w ramach projektu
„Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”
 
     
   
   

Nr KRS: 0000385868

   
      Dziś jest    

Copyright ©. All rights reserved.
Design by ARTMEDIA

   
   

|  START  |  AKTUALNOŚCI  |  O NAS  |  REALIZACJE  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  |